Strona główna

Ewa Hoppe-Nowicka ur. 1958 r. w Krakowie. Jest absolwentką Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom obroniła w 1983 roku. Była wyróżniana wieloma nagrodami m. innymi 2 nagroda w konkursie malarskim „Pan Cogito” Galeria TPS w Sopocie 2019 r. i stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1985 roku…

przejdź do biografii


Ewa Hoppe – Nowicka (ur. 1958), dyplom uzyskała na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie, Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki (1985), członek Związku Polskich Artystów Plastyków.
Udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, ostatnie wystawy indywidualne: Galeria MDK Fort Krzesławice, Hotel Elektor – Kraków, Klub Bakałarz Akademii Pedagogicznej – Kraków, Galeria Politechniki Śląskiej – Gliwice, Galeria Klubu ZPAP – Kraków, Galeria NCK w Nowej Hucie, Małopolskie Centrum Słowa i Dźwięku w Niepołomicach, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, Zamek Królewski w Niepołomicach, Galeria Politechniki Krakowskiej. 
Prace w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą między innymi w Niemczech, Belgii, Francji, USA, Kanadzie, Grecji i Anglii, w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce oraz NCK w Nowej Hucie.

„Podziwiam odwagę Ewy Hoppe-Nowickiej i jej długotrwałą chęć tropienia „metafizyki” zawartej w logicznych konstrukcjach architektonicznych. Nasze siedziby, domy, miejsca pracy i kultu religijnego współistnieją z naturalnym otoczeniem przyrody, pejzażu uznawanego za piękno boskie, bo nie stworzonego rękami człowieka.”

Eve Hoppe – Nowicka (born in 1958), obtained a diploma at the Department of Interior Design and Fine Arts in Cracow. She also received a scholarship of the Ministry of Culture and the Arts (1985). She was member of the Association of Polish Artists and Designers.
Participated in many group exhibitions at home and abroad. Recent solo exhibitions: Gallery MDK Fort Krzesławice, Hotel Elektor – Krakow, Club Bakałarz Pedagogical University – Kraków Gallery, Silesian University of Technology – Gliwice, Gallery Club ZPAP – Krakow Gallery NCK Nowa Huta, Word and Sound Center in Niepołomice, Wieliczka Salt Mine Museum, Culture and Tourism Center In Wieliczka, Royal Castle In Niepołomice, Gallery in Kraków University of Technology.
Her works are in private collections at home and abroad, among others in Germany, Belgium , France, USA, Canada, Greece, England, Wieliczka Salt Mine Museum and also NCK Nowa Huta.

„I admire the courage of Eve Hoppe – Nowicka and her long-standing desire to track ‚metaphysics’ in logical architectural constructions. Our offices, homes, workplaces and religious places co-exist with the natural surroundings of nature, the beauty of the landscape is considered divine, because it has not beeing created by human hands.”

– Prof. Stanisław Tabisz

więcej recenzji


zobacz wszystkie prace